کمی دیرتر | کوتاه نوشت های مذهبی، مهدوی

کوتاه نوشت های مذهبی مهدوی

کمی دیرتر | کوتاه نوشت های مذهبی، مهدوی

کوتاه نوشت های مذهبی مهدوی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس» ثبت شده است

دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس

که چنان زو شده ام بی سرو سامان که مپرس

 

کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد

که چنانم من ازین کرده پشیمان که مپرس