کمی دیرتر | کوتاه نوشت های مذهبی، مهدوی

کوتاه نوشت های مذهبی مهدوی

کمی دیرتر | کوتاه نوشت های مذهبی، مهدوی

کوتاه نوشت های مذهبی مهدوی

۳ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

چرا ول نمی کنی بری؟آرزومه..

یه بار دیگه ببینمت..+میلاد پیامبر مهربانی ها مبارک.

باز دیدم جنگ شده

با لشکر کفر میجنگیم

سخت بود دل کندن


دستم را گرفته بودی...